FANDOM


Når du bliver niveau III får du mulighed for at vælge en mark efter eget valg.

Du kan altid ændre hvad du har på en mark for 100 rigsdaler.

Marker Edit

Avl Edit

Ud over de normale 3 marker og der også 3 til dyreavl, de koster det samme som de almindelige marker, men i forhold til dem, så skal du fodre dine dyr hver dag for hvis de dør, så får du ikke noget udbytte af dem.

  • Får - Koster 35 RD pr. får, giver uld når det passes, og læder når det bliver slagtet.
  • Køer - Koster 45 RD pr. ko, giver mælk når det passes, og slagte kød når det bliver slagtet.
  • Grise - Koster 25 RD pr. gris, giver slagte kød når det bliver slagtet.

Det er fogedens arbejde at sørge for at der er dyr til rådighed til dem som har dyre folde, så hvis du får en besked om at der ikke er flere dyr, så send en besked til din lokale foged, om at få nogen flere.

Anden mark Edit

Du kan købe en anden mark direkte fra marken eller hvis andre spillere har en til salg på byens marked. At have to marker kan give dig flere rigsdaler, men du skal huske på at den anden mark altid vil have 25% dårligere udbytte, så det er vigtigt at tænke over hvilken mark der er nummer 2.

Kvalitet Edit

Alle marker har kvalitet, som forbedrer udbyttet af marken og du kan forbedre kvaliteten ved at hyre bedre arbejdskraft på markedet, men det reducerer også antallet af potentielle kandidater, som kan arbejde på din mark.

Du kan kræve op til 20 færdigheds points(styrke eller intelligens) for hver arbejdsdag på din mark, for hver 4 point en arbejder har får din mark 1% højere kvalitet, så en arbejder med 20 point vil øge din kvalitet med 5%.

Forskellige marker kræver forskellige færdigheder for at forbedre kvaliteten:

Styrke Intelligens
Hvede (Pløje) X
Hvede (Så) X
Hvede (Høst) X
Majs (Pløj og så) X
Majs (Høst) X
Grøntsag

Vær opmærksom på, at når du høster din mark vil kvaliteten falde til 50% igen.

Udbytte for hvede: Edit

Når du øger en marks kvalitet for du også mere udbytte, men det er ikke altid at du får lige meget ud af at hyre arbejdskraft på 20 point.

Hvede Udbytte (1. mark) Udbytte (2. mark)
0p (50%) 8 sække 6 sække
20p (55%) 8 sække 6 sække
28p (57%) 9 sække 6 sække
36p (59%) 9 sække 7 sække
40p (60%) 9 sække 7 sække
52p (63%) 10 sække 7 sække
60p (65%) 10 sække 7 sække

Som markeret ovenfor, ses det at der kun er brug for 52 færdighedspoint for at få 10 sække hvede fra sin mark og ikke 60, som ellers er det maksimale man kan få på en hvedemark. Derimod hvis hvedemarken er din anden mark, så kan du ikke få et udbytte på mere end 7 sække og derfor er der ingen grund til at hyre mere end 36 færdighedspoint.

Udbytte for majs Edit

For majs gælder det ligesom hvede, at 4 færdighedspoint giver 1% højere kvalitet, men du har kun 2 arbejdere for hver høst istedet for 3

Majs Udbytte (1. mark) Udbytte (2. mark)
0p (50%) 19 sække 14 sække
12p (53%) 20 sække 15 sække
20p (55%) 20 sække 15 sække
24p (56%) 21 sække 15 sække
28p (57%) 21 sække 16 sække
32p (58%) 22 sække 16 sække
40% (60%) 22 sække 16 sække

Udbytte for grøntsager Edit

Grøntsager har de samme regler som de to andre marker, men har et meget lavere grundudbytte og giver derfor ikke mere, hvis du hyrer bedre arbejdskraft.

Grøntsager Udbytte (1. mark) Udbytte (2. mark)
0p (50%) 4 grøntsager 3 grøntsager
20p (55%) 4 grøntsager 3 grøntsager

På grund af dette er der ingen grund til at hyre arbejdskraft med færdighedspoint, når du har grøntsager.