FANDOM


Ressources lac

En sø er en af tre ressourcer som en by kan have og det er stedet hvor du fanger fisk.

Fiskefangst Edit

Alle søer er opbygget ens, som et koordinatsystem med en x-akse (vandret retning) og en y-akse (lodret retning). Når du kommer længere ud i vandet (y-aksen) så er der også større fiskefangst.

For hver firkant du skal længere ud, kræver det 1 point i styrke, hvor det yderste felt kræver 20 styrke point at fiske i. Derudover kræver det også en båd, når du skal længere ud en felt 6.

Fangst Edit

Din fangst er afhængig af kvaliteten af det felt du fisker i og hvor meget du har tilbage fra tidligere fisketure. For at fange en fisk skal du overstige 100% kvalitet, enten på en gang eller samlet over flere dage. Du kan altid se hvor meget du har tilbage, når du fisker i søen.

Når du kommer længere ud kan du nemt få over 120% kvalitet, det betyder at du fanger en fisk og gemmer 20% til næste gang du fisker, det betyder at du nogen gange også kan fange to fisk på en dag.

Flytning Edit

Det er ikke alle felter, der har lige god kvalitet, derfor er det også vigtigt at kunne flytte til forskellige felter for at finde der hvor den højeste kvalitet er. For at flytte skal du bruge intelligens point, du får et ekstra flyt, for hver 5 point.

Antal flyt Intelligens
2 0 - 4
3 5 - 9
4 10 - 14
5 15 - 19
6 20 - 24
53 225

Det er en fordel at flytte i de vandrette felter (x-aksen), da kvaliteten er højest længst ude, men kan variere en del, udfra hvilket felt du er på. Som vist nedenunder, kan du se hvad du kan forvente af den række du er på.

Y-akse Mindste kvalitet Højeste kvalitet
0 70% 80%
1 73% 85%
2 75% 89%
3 77% 93%
4 78% 96%
5 79% 99%
6 80% 102%
7 80% 104%
8 81% 107%
9 81% 109%
10 82% 112%
11 82% 114%
12 82% 116%
13 83% 119%
14 83% 121%
15 83% 123%
16 84% 126%
17 84% 128%
18 84% 130%
19 85% 133%
20 85% 135%

Eksempelvis som på række 20, hvor kvaliteten er mellem 85% og 135%, kan det være en fordel at sejle lidt rundt, for at finde feltet med højest kvalitet.

Husk dog på at hvert felt på kortet har en kvalitet og den ændre sig ikke når du sejler tilbage til den, men den ændrer sig først næste dag.

Byer der har søer, har normalt også et sted på deres forum, hvor spillere fortæller hinanden den højeste kvalitet idag, så du ikke behøver sejle rundt og finde det selv. Men der kan kun være 10 spillere på hvert felt af gangen, så nogen steder skal du være hurtigt ude, for at finde de gode felter.